lördag, juli 12, 2008

Tolkservice บริการล่าม

Snabb översättning om tolkar på en lördagsmorgon.

บทแปลง่ายๆ สบายๆในเช้าวันเสาร์นะคะ

Tolkservice
I vissa situationer kan man inte klara sig utan tolk. Det kan gälla t.ex. besök hos läkare eller socialtjänsten.
Man bör informera myndigheten om att det behövs tolk när man bokar besök. Myndigheten beställer tolk och står för tolkkostnaden.
บางสถานการณ์เราจำเป็นต้องใช้ล่าม เช่น เมื่อไปพบแพทย์หรือติดต่อกับหน่วยงานบริการสังคม หากคุณต้องการล่ามให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เวลาที่คุณโทรไปนัดเวลา แล้วทางเจ้าหน้าที่จะสั่งล่ามและรับผิดชอบค่าล่ามให้


Varje myndighet ansvarar för att den tolk som anlitas är kompetent och lämplig.
Tolkar prövas på olika sätt innan de får tolkuppdrag. Auktoriserade tolkar kan uppvisa ett behörighetskort utfärdat av Kammarkollegiet. De kan också vara auktoriserade med speciell kompetens i t.ex. rätts- och sjukvårdstolkning.
Tolkutbildning bedrivs vid vissa studieförbund, folkhögskolor och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาล่ามที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับงาน ล่ามหลายคนผ่านการทดสอบมาก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานล่าม ล่ามที่ผ่านการสอบและได้รับใบอนุญาตจะมีบัตรประจำตัวซึ่งออกให้โดยหน่วยงาน Kammarkollegiet นอกจากนี้แล้วยังมีล่ามผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านกฎหมาย หรือการแพทย์

สถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาล่าม เช่น studieförbund, folkhögskolor och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet

Tystnadsplikt för tolkar ล่ามมีหน้าที่เก็บความลับตามกฎหมาย
Tolkar som anlitas av statligt eller kommunalt organ har tystnadsplikt. Den omfattar bl.a. den enskildes personliga förhållanden, affärsförhållanden och yrkeshemligheter.

ล่ามที่หน่วยงานราชการจ้างมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เก็บความลับตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ความลับทางการค้า หรือความลับในวิชาชีพ


Källa: Samhällsguiden

måndag, juli 07, 2008

Trevligt besök

Äntligen blev det av.
Nu är min "kollega" här.
Vi arbetar med boken.
Vi äter mycket thai och isaan mat och har kul ihop.

En bra medarbetare är guldvärd.
Vill bara säga att jag är jätteglad att ha en sån bra medarbetare.

---
Mvh
Magrood
men världens värsta blåmärke från besöket till MVC

fredag, juli 04, 2008

Första besöket hos MVC

I morse var vi hos barnmoska.
Det kändes bra med allting.
Det känns bra att vi båda kunde gå dit tillsammans. :-)

---
Låg blodvärde hade jag - som vanligt.
Det är inget nytt. Det är kanske därför jag känner mig ständigt trött.
Hoppas det blir bättre när jag börjar ta järntillskott.
---

Intressant att höra att det är ofarligt att jag fungerar som jag gör dvs går i skov.
Vissa dagar känner jag mig så trött att jag måste gå och lägga mig vid åttatiden. Och sova till åtta morgonen därpå brukar jag göra.
Sedan blir det ett par dagar då jag har så mycket energi och lust att jag inte kan sova, utan jag måste vara igång hela tiden.

"Är det farligt för barnet?", frågade jag.
Nejdå. Det är lugnt.

Skönt!
Men jag försöker att inte lägga mig för sent ändå. Det är inte bra för barnet, tror jag.
---

Det känns bättre med pluggandet nu.
Men jag är ändå lite stressad att jag inte ska hinna med allting - körkortsboken, studier inför tolkauktorisatiosprovet, och jobbet.
---
Det har kommit nya intressanta uppdrag som har med språket att göra. Kul.
Jag älskar att prova på nya saker.
---

Nu förstår jag mer om mönstring, avgiftfri hälsokontroll, bodelningen osv.

Men jag kan fortfarande väldigt lite om arbetskonflikter, MBL, och olika arbetsmarknadspolitiska program. Sen hag jag glömt bort en stor del av juridik också. Det jag jobbat mer kommer jag förstås ihåg - men det är mycket som jag har glömt.

---
Igår ringde jag faktiskt till min bästa vän 1177. Hon som svarade sa att hon inte kunde blabla upp vilka ställen som erbjuder avgiftfri hälsokontroll. Men jag lyckades få ut att BVC, MVC och skolhälsovård är avgiftfri i alla fall. Sen vilket svar som är rätt för den här frågan vet jag inte:

Alla barn upp till skolåldern har rätt att få avgiftsfri hälsokontroll. Kryssa Rätt eller Fel?

Man kan ju svara både rätt och fel, beroende på hur man tolkar det. Jag gillar inte sådana frågor.
---
Puhhh...
Nu har jag ätit klibbris. Och man sömnig ganska lätt av det.

Trodde att det skulle hjälpa att blogga lite - men nej... jag är lika sömnig ändå.
---

Kramar
Magrood